Đào tạo chứng chỉ CNTT:

FUNiX đào tạo 8 chứng chỉ tương ứng với 8 mảng kiến thức trong ngành kỹ sư phần mềm, mỗi chứng chỉ học trong trung bình 4 tháng. Xem đầy đủ 8 chứng chỉ Tại đây


Tùy theo nhu cầu về kiến thức và mục đích của mình, học viên có thể chọn học chứng chỉ mà mình cần. Những chứng chỉ dưới đây không có điều kiện tiên quyết, ai cần cũng có thể theo học.


Học xong mỗi chứng chỉ học viên sẽ nhận được chứng nhận công nhận người học có đủ kiến thức thể làm được việc tương ứng, được công nhận bởi bên thứ 3 là một trong những công ty CNTT lớn của Việt Nam.

Bạn quan tâm đến Đại học trực tuyến FUNiX?

Bạn mong muốn theo đuổi ngành CNTT, có một công việc tốt hơn?

KHOẢN ĐẦU TƯ XỨNG ĐÁNG CHO NHỮNG CƠ HỘI MỚI TRONG ĐỜI !

Tất cả các mục đều bắt buộc phải có

KHOẢN ĐẦU TƯ XỨNG ĐÁNG CHO NHỮNG CƠ HỘI MỚI TRONG ĐỜI !

Bạn quan tâm đến Đại học trực tuyến FUNiX? Bạn mong muốn theo đuổi ngành CNTT, có một công việc tốt hơn?

Tìm hiểu thêm về chương trình học tại FUNiX