Đào tạo cấp bằng Đại học:

Chương trình học gồm 8 chứng chỉ, mỗi chứng chỉ học trong 4-6 tháng.


Học xong mỗi chứng chỉ sinh viên sẽ nhận được 1 chứng nhận, xác nhận sinh viên có thể làm được việc tương ứng, được công nhận bởi bên thứ 3 là đại diện một trong các công ty CNTT lớn của Việt Nam.


Hoàn thành 8 chứng chỉ, sinh viên trở thành Kỹ sư CNTT, nhận bằng Đại học được Bộ Giáo dục công nhận

Bạn quan tâm đến Đại học trực tuyến FUNiX?

Bạn mong muốn theo đuổi ngành CNTT, có một công việc tốt hơn?

KHOẢN ĐẦU TƯ XỨNG ĐÁNG CHO NHỮNG CƠ HỘI MỚI TRONG ĐỜI !

Tất cả các mục đều bắt buộc phải có

KHOẢN ĐẦU TƯ XỨNG ĐÁNG CHO NHỮNG CƠ HỘI MỚI TRONG ĐỜI !

Bạn quan tâm đến Đại học trực tuyến FUNiX? Bạn mong muốn theo đuổi ngành CNTT, có một công việc tốt hơn?

Tìm hiểu thêm về chương trình học tại FUNiX